Paskelbta: 2018-10-31 15:48:04 CET
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dividendų už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d. mokėjimo tvarka


2018 m. spalio 31 d. įvykęs visuotinis AB „Linas Agro Group“ (kodas 148030011, registruota šiuo adresu: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti praėjusių finansinių metų, kurie pasibaigė 2018 m. birželio 30 d., Bendrovės pelną ir skirti 0,0185 EUR dividendų vienai akcijai, neatskaičius mokesčių.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. lapkričio 15 d. bus AB „Linas Agro Group“ akcininkai.

Iki 2018 m. lapkričio 30 d. dividendai bus išmokėti tokia tvarka:

- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose pas kitus nei Šiaulių bankas AB, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į sąskaitų tvarkytojų banko sąskaitas visiems vienu kartu.

- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose tvarkomose Šiaulių bankas AB, veikiančio pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininkų nurodytas sąskaitas.

Atkreipiame dėmesį, kad už praėjusius finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d. dividendai apmokestinami tokia tvarka:

- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams / juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams / juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. 

         Informacija teikiama Šiaulių bankas, AB banke tel. 8 5 210 2478

 Finansų direktorius
 Tomas Tumėnas
 +370 45 507393
 t.tumenas@linasagro.lt