Paskelbta: 2018-10-31 15:37:51 CET
AB "Linas Agro Group"
Metinė informacija

AB „Linas Agro Group“ pranešimas apie 2017–2018 finansinių metų metinę informaciją


2018 m. spalio 31 d. visuotinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas patvirtino AB „Linas Agro Group“ finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą bei nepriklausomo auditoriaus išvadą už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d.

PRIDEDAMA:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

2. AB „Linas Agro Group” 2017–2018 finansinių metų konsoliduotasis metinis pranešimas bei valdymo kodekso laikymasis.

3. AB „Linas Agro Group” 2017–2018 finansinių metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos.

       

         Atstovė ryšiams su investuotojais
         Greta Vaitkevičienė
         (8~45) 507 346
         g.vaitkeviciene@linasagro.lt

Priedai


LNA_2017-2018_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf
LNA_2017-2018_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2017-2018_IFRS_LT.pdf