Publicēts: 2018-10-26 10:15:23 CEST
Moda Kapitāls
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS "Moda kapitāls" komentārs par pieņemtajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Atsaucoties uz 2018. gada 4. oktobrī Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas paredz kopējo kredīta izmaksu ierobežojumu patērētājam līdz 0,07% dienā no kredīta summas, AS "Moda kapitāls" informē, ka  uzņēmums plāno turpināt nebanku kredītu izsniegšanu Latvijā arī pēc minēto likuma grozījumu stāšanās spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Ievērojot ilgtspējīgu ieņēmumu un izdevumu plānošanas politiku, Sabiedrība uzskata, ka tās spēja pildīt no obligācijām izrietošos pienākumus paliks nemainīga, jo patēriņa kredītu īpatsvars kopējā kredītportfelī ir neliels.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         Epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv