Offentliggjort: 2018-10-23 15:00:23 CEST
Small Cap Danmark A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Børsmeddelelse nr. 33.2018, Delårsrapport 1-3. kvartal 2018

SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2018, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Koncernresultatet i 1-3. kvartal 2018 var negativt på 2,3 mio. kr. før skat og negativt på 9,3 mio. kr. efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før skat på -0,7% og -3,0% efter skat. I resultatet efter skat indgår en nedskrivning af det skattemæssige aktiv på i alt 7,0 mio. kr.
  • I 3. kvartal 2018 var koncernresultatet før skat og efter skat på +9,2 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på +4,2 % før skat og efter skat.
  • Indre værdi pr. 30. september 2018 var 61,5 kr. pr. aktie efter udbetaling af i alt 19,0 kr. i udbytte samt nedskrivning af skatteaktivet svarende til 1,9 kr. pr. aktie. Ultimo 2017 var indre værdi 82,9 kr. pr. aktie.
  • Børskursen pr. 30. september 2018 var 54,0 kr. pr. aktie, svarende til en discount på 12,2% i forhold til indre værdi. Ultimo 2017 var børskursen 74,5 kr. pr. aktie, hvilket modsvarede en discount på 10,1%.
  • Bestyrelsen har besluttet at undersøge de strategiske muligheder for SmallCap Danmark A/S, jf. børsmeddelelse nr. 21.2018 af 19. april 2018. Det fremgik endvidere af meddelelsen, at positionerne i Egetæpper A/S og Rias A/S påtænktes udloddet. Jf. meddelelse af 29. juni 2018 og 28. september 2018 afventer selskabet en endelig afklaring af visse system- og skatte­mæssige aspekter knyttet til den påtænkte udlodning af aktier.
  • På grund af den stigende usikkerhed, som følge af frygten for en global handelskrig, betydelige politiske usikkerheder i Europa og en løbende stramning af pengepolitikken især i USA, forventer vi, at aktiemarkederne fortsat vil være volatile og under pres på trods af forventning om, at virksomhederne vil fortsætte indtjeningsfremgangen og den høje cash flow generering i 2018.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Niels Roth Christian Reinholdt
Formand for bestyrelsen Adm. Direktør

Vedhæftet fil


AS_33_2018_Delårsrapport3Q18_231018.pdf