Publicēts: 2018-10-23 09:17:53 CEST
New Hanza Capital
Finanšu kalendārs

Par izmaiņām New Hanza Capital, AS 2018. gada finanšu kalendārā

Rīga, Latvija, 2018-10-23 09:17 CEST -- Informējam par izmaiņām New Hanza Capital, AS 2018. gada publisko paziņojumu kalendārā. Izmaiņas attiecas uz koncerna konsolidētiem un sabiedrības atsevišķiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (revidēti), kuri tiks publicēti laika posmā no 24.04.2019 līdz 30.04.2019. Pārējie 2018. gada finanšu pārskati tiks publicēti iepriekš ziņotajos termiņos.

Līdz ar to New Hanza Capital, AS koncerna konsolidētie  un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati 2018. gadā tiks publicēti šādos datumos:

Notikums                                                                                                       Datums
Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 30. septembrī (nerevidēti) 19.11.2018 - 23.11.2018
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018.gada 31. decembrī (nerevidēti)  22.02.2019 - 28.02.2019
Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018.gada 31. decembrī (revidēti)  24.04.2019 - 30.04.2019

 

         Jānis Bunte
         Sabiedrisko attiecību speciālists
         Tel.: +371 6777 5432