Paskelbta: 2018-10-22 08:48:41 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Planuojama inicijuoti Energijos tiekimo UAB elektrinių darbo optimizavimo veiklos iškėlimą į naujai steigiamą įmonę

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius.
Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313. 

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, „Lietuvos energija“, įgyvendindama naują strategiją ir palaipsniui grynindama bei konsoliduodama elektros energijos ir gamtinių dujų prekybos, tiekimo bei susijusias veiklas, 2018 m. spalio 8 d. patvirtino Energijos tiekimo UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimo sąlygas, pagal kurias prie veiklą tęsiančios Energijos tiekimo UAB, prijungiama UAB Energijos sprendimų centras, kuri baigs veiklą be likvidavimo procedūros.

Užbaigus šių bendrovių reorganizavimą, planuojama inicijuoti Energijos tiekimo UAB elektrinių darbo optimizavimo veiklos iškėlimą į naujai steigiamą įmonę. Planuojama, kad nauja grupės įmonė UAB „Gamybos optimizavimas“ veiklą pradėtų sausio 1 d. „Lietuvos energijai“ priklausytų 100 proc. UAB „Gamybos optimizavimas“ akcijų.

Atskyrus veiklas, būtų išgryninta Energijos tiekimo UAB veikla - bendrovė tęstų energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas, o specifinė elektrinių darbo režimų optimizavimo veikla būtų perduota planuojamai įsteigti naujai įmonei UAB „Gamybos optimizavimas“. Planuojamas veiklos atskyrimas neturės jokios įtakos Energijos tiekimo UAB klientams, o visi turimi Energijos tiekimo UAB įsipareigojimai bus tęsiami.

Bendrovė pažymi, kad šiuo metu dėl Energijos tiekimo UAB elektrinių darbo optimizavimo veiklos iškėlimo į naujai steigiamą įmonę jokie kompetentingų organų sprendimai nėra priimti, apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt