Paskelbta: 2018-10-18 16:45:36 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pasirašytas Bendrasis susitarimas su ERPB

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

AB Šiaulių bankas (toliau - Bankas) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (toliau - ERPB) pasirašė Bendrąjį susitarimą, kuriuo Bankas įsipareigoja taikyti gerąsias praktikas pagal ERPB politikas ir gaires aplinkosaugos, darbo santykių, socialinės atsakomybės, sukčiavimo ir korupcijos prevencijos bei informacijos atskleidimo srityse.

Papildomą informaciją teikia administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas, tel. (8 41) 595602.