Avaldatud: 2018-10-15 17:15:00 CEST
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
Börsiteade

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2018. aasta septembri seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta septembri lõpu seisuga on 1.3876 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +1.04%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog (+0.77% NAVi kasvust) ja muutus tuletisinstrumentide (SWAP) riskide maandamise reservis (+0.27% NAVi kasvust).

Lisainformatsioon:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com