Avaldatud: 2018-10-12 15:44:09 CEST
Olympic Entertainment Group
Börsiteade

OEG: Ainuaktsionäri otsus OEG ühendamiseks Odyssey Europe AS-iga

Olympic Entertainment Group AS („OEG“) informeerib ainuaktsionär Odyssey Europe AS-i („Odyssey“) poolt otsuse vastuvõtmisest, millega kiideti heaks OEG kui ühendatava ühingu ühinemine Odyssey’ga kui ühendava ühinguga.

Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com