Publicēts: 2018-10-12 08:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Gāze” akciju dividendēm

2018. gada 17. oktobris ir Ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Gāze” (GZE1R, ISIN kods LV0000100899) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.  

Tādējādi 2018. gada 16.  oktobris ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes no iepriekšējo gadu nessadalītās peļņas, dividendes nesaņems.

AS “Latvijas Gāze” 2018. gada 18. oktobrī veiks dividenžu izmaksu 0,13 EUR apmērā uz vienu akciju.


Esmeralda Balode-Buraka
Phone: + (371) 67 374 369
E-mail: IR@lg.lv