Publicēts: 2018-10-11 17:48:24 CEST
Latvijas Gāze
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

AS "Latvijas Gāze": Informācija par padomes vadību

Latvijas Gāzes 2018. gada 11. oktobra Padomes sēdē par Padomes vadītāju atkārtoti tika ievēlēts Kirils Seļezņovs un par vietniekiem Juris Savickis un Olivers Gīze.


Esmeralda Balode-Buraka

Tel. + (371) 67 374 369

E-pasts: IR@lg.lv