Avaldatud: 2018-10-11 16:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Oluline parandus: Rahvusvaheline arbitraažikohus ootab Euroopa Komisjoni seisukohti 18. oktoobriks ja osapoolte vastuseid 1. novembriks 2018

Ajakava, mis on seotud rahvusvahelise arbitraažikohtu otsusega rahuldada osaliselt Euroopa Komisjoni taotlus esitada oma seisukohad AS Tallinna Vesi, United Utilities ja Eesti Vabariigi vahelises vahekohtumenetluses, on muutunud.

2. oktoobril 2018 otsustas arbitraažikohus Euroopa Komisjoni taotluse osaliselt rahuldada. Täpsemalt võimaldab arbitraažikohus Euroopa Komisjonil esitada ühe kirjaliku seisukoha 18. oktoobriks 2018, mitte 12. oktoobriks nagu varasemalt teatatud. Mõlemad vaidluse pooled (hagi esitaja ja vastustaja) võivad esitada oma seisukohad Euroopa Komisjoni seisukohale 1. novembriks 2018.

Detailsemat infot arbitraažikohtu otsuse kohta leiab Tallinna Vee börsiteatest, mis on avaldatud 8. oktoobril 2018.

Eliis Vennik
AS Tallinna Vesi
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
+372 626 2275
eliis.vennik@tvesi.ee