Avaldatud: 2018-10-11 15:30:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2018. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q3/18Q3/17yoy9m/189m/17yoy
Supermarketid112,4108,53,6%330,3317,14,2%
Kaubamaja22,823,3-2,3%69,371,4-2,9%
Autokaubandus28,125,211,5%90,776,119,2%
Jalatsikaubandus2,52,6-4,1%7,28,0-9,9%
Kinnisvara1,31,28,0%4,03,78,4%
Müügitulud kokku167,1160,93,9%501,6476,25,3%
       
Supermarketid6,05,020,1%12,911,214,7%
Kaubamaja0,30,7-64,5%1,02,0-53,0%
Autokaubandus1,21,19,3%3,83,412,9%
Jalatsikaubandus-0,2-0,23,8%-0,4-1,1-60,5%
Kinnisvara2,62,9-10,3%8,08,7-9,0%
Maksueelne kasum kokku9,99,53,5%25,224,33,5%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 167,1 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 3,9%. 9 kuu müügitulu oli 501,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 476,2 miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2018. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,9 miljonit eurot, mis on 3,5% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2018. aasta 9 kuu puhaskasum oli 18,9 miljonit eurot, mis on 5,6% eelmise aasta sama perioodi kasumist parem. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 25,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 3,5%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2018. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,3 miljonit eurot. Aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,4 miljonit eurot.

2018. aasta kolmandas kvartalis jätkasid eduka müügikasvuga Grupi autosegment ning supermarketite segment. Aasta varasemast tagasihoidlikumaks jäid Kaubamajade ja jalatsisegmendi müügitulemused. Jalatsisegmendis on müügitulu kogusummade langus tingitud ootustele mitte vastanud kaupluste sulgemisest 2017. aastal. Võrreldavad jalatsisegmendi kauplused on aga näidanud nii müügitulu kui ka efektiivsuse kasvu. Kaubamajade segmendi müügitulule on negatiivselt mõjunud Tallinna müügimajale ligipääsu raskendav liikluskorraldus ning turistide külastuste vähenemine. Jõulisem müügitulu kasv on tulnud Grupi jaemüügisegmentide e-müügi kanalitest, mille arendus kuulub endiselt Grupi prioriteetide hulka. Kolmandas kvartalis jätkas Grupp aasta varasemaga võrreldes samal marginaali tasemel, ehkki kasvava osakaaluga autosegmendis oli rohkem tagasihoidlikuma marginaaliga fleet tehinguid. Grupi tööjõukulud on 9 kuuga kasvanud 9,0%, seejuures on Grupi keskmine palk kasvanud 6,2%. Kasvanud teenindussektori tööjõupuudus on raskendanud Grupi valikuid tööjõu värbamisel. Oleme kavandamas mitmeid tehnoloogilisi uuendusi, et tagada tavapäraselt kõrge teeninduskultuur.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2018. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 330,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 4,2%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 112,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 3,6%. Selveritest tehti 2018. aasta 9 kuuga 28,9 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 2,6%. 2018. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,9 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,6 miljonit. Puhaskasum oli 9 kuul 8,8 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,2 miljonit eurot. Eestis teenitud maksueelne kasum oli 13,1 miljonit eurot ja puhaskasum 9,0 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult 2018. aastal oli dividendide tulumaks 0,4 miljoni euro võrra suurem aasta varasemast. III kvartalis olid maksueelne kasum ja puhaskasum 6,0 miljonit eurot, millest Eestis teenitud kasum moodustas 6,0 miljonit eurot. III kvartali kasum ületas eelmise aasta vaadeldava perioodi tulemust 1,0 miljoni euro võrra. Lätis teenitud kahjum oli 9 kuul 0,2 miljonit eurot ja III kvartali tulemus oli null.

Selveri III kvartali müügitulu kasv jätkus spetsialiseerimata kaupluste turusegmendi kasvu tempos. III kvartalis jätkasid kasvu trendis nii ostude arv kui keskmine ost. Tulemusi mõjutasid positiivselt erakordselt head suveilmad ning uued käivituvad kauplused. Hooajakaupade läbimüügi kasvud ulatusid suvekuudel 40% tasemele. Mitme ketis olulise kaaluga kaupluse tulemused olid negatiivselt mõjutatud tee-ehitustöödest, mis halvendasid ligipääsu kauplustele. Tihedas konkurentsisituatsioonis on suurenenud müügitulu ka võrreldavate kaupluste vaates. e-kaubanduse valdkonna müügitulu kasv oli III kvartalis 38%.

Eestis teenitud kasumi kujunemisele on mõju avaldanud eelkõige müügitulu kasv. Tegevuskulude osas on parandatud eelmise aasta tegevuskuluefektiivset taset. Tugevast palgasurvest ning uutesse avatavatesse kauplustesse personali värbamisest tingituna kiirenes III kvartalis tööjõukulude kasv. 2018. aasta võrdlusbaasis ei sisaldu eelmisel aastal Tallinnas avatud viite uut supermarketit ning Hiiumaa rändpoodi. 2018. aasta võrdlusbaas on suurem Tallinnas suletud supermarketi võrra. Selver plaanib käesoleval aastal avada vähemalt kaks uut kauplust ja laiendada SelverEkspressi teenust. III kvartali lõpuks on SelveEkspressi teenus avatud 44 Selveris. Kavas on jätkata e-kaubanduse arendamist, avades veel käesoleval aastal e-poe komplekteerimiskeskuse Tallinnas, suurendamaks võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks. e-Selver on võrrelduna konkurentidega suurima kojuveoteenuse piirkonnaga, mis teenindab kliente Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas. Käesoleval aastal on kavas veelgi laiendada teeninduspiirkonda ning paigaldada esimene e-Selveri toidukapp, kuhu e-poe klientide tellimusi toimetada.

Kaubamajad

samale perioodile alla 2,9%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 22,8 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta III kvartali tulust madalam 2,3%. Kaubamajade segmendi 2018. aasta 9 kuu maksueelne kasum 1,0 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele tulemusele alla 53,0%. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,3 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 0,5 miljoni euro võrra. Kaubamajade segmendi 9 kuu müügitulu mõjutas sel aastal pikem ja jõulisem suvine allahindluskampaania, kuna pikk talv ja varakult alanud suvi ei soodustanud kevadkaupade müüke. Kolmanda kvartali müügitulu mõjutas olulisel määral Gonsiori tänava remont ja Tammsaare pargi renoveerimine, mis häiris kogu kesklinna liiklust ja jalakäijate liikumist, vähendades Tallinna müügimajja sisenejate arvu. Lisaks toimusid juulis ja augustis renoveerimistööd Tartu müügimaja 2. korrusel, kus septembri alguses avati täielikult uuenenud Naiste Kingamaailm ja Meestemaailm. Arvestades kaubamajade kesklinna peatänavate ääres paiknemist, on 2018. aasta 9 kuu tulemust oluliselt mõjutanud ka turistide arvu struktuurne muutus 2018. aasta 8 kuul. Välisturistide arv on võrreldes eelmise rekordilise aastaga püsinud küll samal tasemel, ent Soome turistide arv on sealjuures langenud 8% võrra. Soome turistide ostuharjumusi on mõjutanud muudatused aktsiisipoliitikas, mis lisaks alkoholimüügi vähenemisele on toonud kaasa kaupade müügi languse ka muudes kaubagruppides nagu parfümeeria, rõivad ja jalanõud. Tax Free vormistamiste arv kahanes keskmiselt 15%.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2018. aasta III kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 3,0%. Kolmanda kvartali kahjum oli 0,04 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,02 miljoni euro võrra. 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 3,1 miljonit eurot, vähenedes 2017. aasta sama perioodiga võrreldes 2,8%. 2018. aasta 9 kuu kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2017. aasta võrreldava perioodi kahjumist vähem 0,1 miljoni euro võrra. Septembris avati I.L.U. uus veebipood, mis käivitus vastavalt ootustele. Müügitulule avaldas negatiivset mõju Kristiine keskuse kaupluse sisenejate arvu ja müügilangus, mille põhjustasid suured ümberkorraldused ja renoveerimistööd keskuses. Rocca al Mare liiklussõlme ehitustööd takistasid ligipääsu Rocca al Mare kauplusele nõrgestades samuti I.L.U. kaupluse tulemust.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2018. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 90,7 miljonit eurot. Müügitulu ületas 19,2% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 5,2%. Kolmanda kvartali 28,1 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 11,5%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 0,9%. Aasta esimesel üheksal kuul müüdi Grupi autosegmendis kokku 4 101 uut sõidukit, sellest III kvartalis 1 222 sõidukit. Segmendi 2018. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 3,8 miljonit eurot, olles 12,9% aasta varasemast sama perioodi kasumist suurem. 2018. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 1,2 miljonit eurot, ületades 2017. aasta III kvartali kasumit 0,1 miljoni euroga.

Segmendi müügitulu kasvu oluliseks põhjuseks saab pidada Peugeot brändi lisandumist alates 2018. aasta algusest tütarettevõtte Viking Motors AS tootevalikusse. See on olulisel märal kasvatanud nii automüügi- kui ka teeninduse ning varuosade müügitulu. Teiseks on 2018. aastal edendatud koostööd autorendi ettevõtetega ja suurendatud osakaalu sellel ärisuunal. Samuti tuleb märkida, et segmendi ärimahtude kasvu on toetanud Baltikumi üldine autoturu stabiilne ca 13%lin kasv. KIA-dest müüduimad mudelid olid suvel müüki saabunud uuenenud linnamaastur Sportage ja keskklassi mudel Cee’d. Lisaks on hästi läinud uute Opeli sõidukite müük, eriti klientide poolt tunnustust pälvinud täiesti uue suure keskklassi sõiduauto OPEL Insignia osas. 9 kuu müügitulemuste baasil võib rahule jääda kõigi Gruppi kuuluvate autodiileritega.

IV kvartalis on kavas alustada autosegmendi laienemisega seotud ehitustegevusega Lätis ja Leedus, et rajada nii Škoda kui ka KIA uued autokeskused, mis on plaanitud avada 2019. aasta teises pooles.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 7,2 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,9%. III kvartalis oli müügitulu 2,5 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,1% madalam. 2018. aasta 9 kuu kahjumiks kujunes 0,4 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,6 miljoni euro võrra parem tulemus. Kolmanda kvartali puhaskahjum jäi aasta varasemaga samale, 0,2 miljoni euro tasemele. Rocca al Mare liiklussõlme ehitustööd takistasid ligipääsu Rocca al Mare kauplusele mõjutades negatiivselt sealsete ABC Kinga ja SHU kauplusete tulemust. Kolmandasse kvartalisse jäi uue kontseptsiooniga Kristiine Keskuse ABC Kinga kaupluse avamine. Kontseptsiooni uuendamine on üks võtmeteguritest ABC Kinga kaupluste efektiivistamisel.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2018. aasta 9 kuu grupiväline müügitulu oli 4,0 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 8,4%. Segmendi III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,3 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 8,0% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kinnisvarade segmendi 2018. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 8,0 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 9,0%. Segmendi 2018. aasta III kvartali maksueelne kasum oli 2,6 miljonit eurot, jäädes eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 10,3%.

Segmendi müügitulu kasvule andis suurima panuse tihedas konkurentsis häid tulemusi näitav ja külastajate seas jätkuvalt populaarne Tartu Kaubamaja Keskus. Aasta jooksul on müügikasvu toetanud ka Peetri Selveri vahetus naabruses avatud tankla ja tanklakauplus. Kasumi vähemist mõjutasid varasemad grupisisesed Läti kinnisvaraga seotud lepingud, mis on praeguseks lõppenud.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Tuhandetes eurodes

 30.09.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
Raha ja pangakontod28 13233 662
Nõuded ja ettemaksed13 23016 127
Varud71 47775 816
Käibevara kokku112 839125 605
Põhivara  
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed115114
Sidusettevõtjad1 8111 724
Kinnisvarainvesteeringud50 51049 902
Materiaalne põhivara 204 395214 475
Immateriaalne põhivara5 2625 675
Põhivara kokku262 093271 890
VARAD KOKKU374 932397 495
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused14 22954 818
Võlad ja ettemaksed76 29785 569
Lühiajalised kohustused kokku90 526140 387
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused85 15848 732
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud420360
Pikaajalised kohustused kokku85 57849 092
KOHUSTUSED KOKKU176 104189 479
Omakapital  
Aktsiakapital16 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 603
Ümberhindluse reserv80 76782 124
Konverteerimiserinevused-255-255
Jaotamata kasum99 421107 252
OMAKAPITAL KOKKU198 828208 016
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU374 932397 495

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 III kvartal 2018III kvartal 20179 kuud 20189 kuud 2017
     
Müügitulu167 133160 893501 571476 226
Muud äritulud1281591 193900
     
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused-124 534-119 734-377 094-356 613
Mitmesugused tegevuskulud-13 263-13 371-40 844-40 450
Tööjõukulud-15 932-14 352-48 249-44 254
Põhivara kulum ja väärtuse langus-3 372-3 360-10 199-9 947
Muud ärikulud-186-568-829-1 125
Ärikasum9 9749 66725 54924 737
Finantstulud1111
Finantskulud-216-188-573-571
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt11157187135
Kasum enne tulumaksustamist9 8709 53725 16424 302
Tulumaks-1-5-6 250-6 391
Aruandeperioodi puhaskasum9 8699 53218 91417 911
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku0000
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM9 8699 53218 91417 911

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000


Manus


Börs_Kaubamaja_3Q2018_est.pdf