Publicēts: 2018-10-11 15:17:20 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu

Rīga, Latvija, 2018-10-11 15:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Biržā Nasdaq Riga 2018. gada 17. oktobrī notiks Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju papildu laidiens konkurējošā daudzcenu izsolē un nekonkurējošajā (fiksētas likmes) izsolē.

Peļņas likme nekonkurējošajai izsolei, ko noteiks Valsts kase, tiks publicēta biržas Nasdaq Riga mājaslapā pēc konkurējošās daudzcenu izsoles.

 

Latvijas valsts ilgtermiņa obligāciju izsoļu raksturlielumi:

ISIN Īsais nosaukums Nominālvērtība
(EUR)
Dzēšanas datums Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme Fiksētā ienākuma izmaksas
datumi
Konkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Konkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Nekonkurējošā izsole
Pieteikumu iesniegšanas datums un laiks
Nekonkurējošā izsole
Izsoles apjoms (EUR)
Norēķinu datums
LV00005 70158 LVGA002523A 1 000 12.05.2023. 0,250% 12.05.2019.
12.05.2020.
12.05.2021.
12.05.2022.
12.05.2023.
17.10.2018.
10:00-12:00
32 000 000 17.10.2018.
14:00-15:00
Nav noteikts 19.10.2018.

Valsts kases organizētās Latvijas valsts vērtspapīru izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga, norēķinus veic Nasdaq CSD. Uz 2018. gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoms apgrozībā bija 1,130 miljardi EUR.

   

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.