Paskelbta: 2018-10-08 16:13:47 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energija”, UAB, patvirtino Energijos tiekimas UAB ir UAB Energijos sprendimų centras reorganizavimą

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius.

Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.   

„Lietuvos energija“, įgyvendindama naują strategiją ir palaipsniui konsoliduodama elektros energijos ir gamtinių dujų prekybos, tiekimo bei susijusias veiklas, 2018 m. spalio 8 d. patvirtino Energijos tiekimo UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimo sąlygas, pagal kurias prie veiklą tęsiančios Energijos tiekimo UAB, prijungiama UAB Energijos sprendimų centras, kuri baigs veiklą be likvidavimo procedūros. UAB Energijos sprendimų centro turtas, teisės ir pareigos pereis veiklą tęsiančiai Energijos tiekimui UAB. Planuojama, kad bendrovių reorganizavimas bus baigtas šių metų lapkričio mėn. pradžioje. 

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, „Lietuvos energijos“ grupės įmonių prekybos ir tiekimo veiklų konsolidacija sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas bei teikti jas klientams greičiau ir paprasčiau.  

Apie tolesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt