Paskelbta: 2018-10-08 08:12:47 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB "Rokiškio sūris" supirko 1,67 proc. savų akcijų

AB „Rokiškio sūris“ per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką paskelbtu akcijų supirkimo laikotarpiu nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. iki 2018 m. spalio 5 d. įsigijo 598.681 vnt. savų akcijų, kas sudaro 1,67 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.
Vienos akcijos supirkimo kaina buvo 2,62 EUR. 
Bendra savų supirktų akcijų kaina sudarė 1.568.544,22 EUR.
Atsiskaitymas už supirktas akcijas įvyks 2018 m. spalio 9 d.

Direktorius
Dalius Trumpa
Tel.:+370 458 55200