Offentliggjort: 2018-10-04 09:21:59 CEST
Small Cap Danmark A/S
Antal stemmerettigheder og kapital

Børsmeddelelse nr. 32.2018 Kapitalnedsættelse

På selskabets ordinære generalforsamling d. 19. april 2018 og efterfølgende ekstra­ordi­nære generalforsamling d. 17. maj 2018 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktie­kapital med nominelt 2.500.000 kr. ved annullering af 125.000 stk. egne aktier á kr. 20.

Kapitalnedsættelsen er nu gennemført og registreret i Erhvervsstyrelsen.

Selskabets aktiekapital udgør herefter nominelt 75.000.000 kr. fordelt på 3.750.000 stk. aktier á nominelt 20 kr. Selskabets beholdning af egne aktier udgør efter annulleringen 10.453 stk., svarende til 0,28% af aktiekapitalen.

Bilagt denne meddelelse fremsendes selskabets opdaterede vedtægter.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Christian Reinholdt
Adm. dir.

Vedhæftede filer


AS_32_2018_Kapitalnedsættelse_041018.pdf
Vedtægter SmallCap DK AS 170518.pdf