Paskelbta: 2018-09-28 15:12:55 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 8 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2018 metų 8 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

 Rugpjūtis
 2018 m.2017 m.Pokytis, %
Pajamos102,6 mln. Eur83,3 mln. Eur23,2 proc.
Koreguota EBITDA*12,4 mln. Eur15,0 mln. Eur-17,3 proc.
    
 Sausis - rugpjūtis
 2018 m.2017 m.Pokytis, %
Pajamos812,3 mln. Eur694,7 mln. Eur16,9 proc.
Koreguota EBITDA*155,8 mln. Eur150,6 mln. Eur3,5 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2018 m. sausio-rugpjūčio mėn. siekė 812,3 mln. eurų ir buvo 16,9 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (694,7 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė kainų pokyčiai elektros ir dujų rinkose bei didesnė elektros energijos ir dujų paklausa metų pradžioje vyraujant žemesnei vidutinei oro temperatūrai palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis per 2018 m. sausio-rugpjūčio mėn. siekė 155,8 mln. eurų – 3,5 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (150,6 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis rezultatas iš elektros bei dujų skirstymo veiklos dėl padidėjusių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą ir modernizavimą bei efektyvesnė veikla.

*Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt