Paskelbta: 2018-09-25 16:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Pusmečio informacija

AB „Pieno žvaigždės“ 2018 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per pirmus šešis 2018 m. mėnesius buvo 86,5 mln. EUR arba 6,9% didesnės nei prieš metus (2017 m. šešių mėnesių pardavimų pajamos siekė 80,9 mln. EUR).
EBITDA per 2018 m. šešis mėn. buvo 5,4 mln. EUR arba daugiau kaip tris kartus didesnė lyginant su 1,6 mln. EUR EBITDA prieš metus.
Per 2018 m. pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 1,4 mln. EUR grynojo pelno Per 2017 m. pirmus šešis mėn. buvo patirta 0,75 mln. EUR nuostolio.
Įmonės vadovybė teigiamai vertina pasiektus pusmečio rezultatus, nes nepaisant eksporto rinkų vangumo ir pastoviai augančių darbo užmokesčio sąnaudų, įmonė pelningai baigė šių metų pirmąjį pusmetį.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+370 52461419

Priedas


2018_2k_PZ_ataskaita_nasdaq_LT.pdf