Paskelbta: 2018-09-25 08:00:09 CEST
AUGA group, AB
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie sandorį, sudarytą asmens, glaudžiai susijusio su vadovaujančias pareigas einančiu asmeniu

AUGA group, AB gavo Baltic Champs Group, UAB pranešimą apie su vadovaujančias pareigas einančiu asmeniu glaudžiai susijusio asmens sandorį (pridedama).

         Linas Bulzgys,
         generalinis direktorius,
         tel. 8 5 233 5340

Priedas


BCG_LT_Pranesimas apie su vadovu glaudziai susijusios asmens sandori.pdf