Paskelbta: 2018-09-24 16:32:07 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl paskolos sutarties sudarymo su Transporto valdymas, UAB

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė 2018 m. rugsėjo 24 d. pasirašė paskolos sutartį (toliau – Sutartis) su dukterine įmone Transporto valdymas, UAB dėl iki 15 mln. EUR paskolos suteikimo. Šia paskola bus finansuojamas Transporto valdymas, UAB apyvartinio kapitalo poreikis.

Sutartyje numatytas įsipareigojimų padengimo terminas – ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 30 d. Sutarties kintamą palūkanų normą sudaro trijų mėnesių EURIBOR + 1,39 proc. marža. Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta.

Bendrovei priklauso 100 proc. Transporto valdymas, UAB akcijų.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt