Paskelbta: 2018-09-21 10:00:00 CEST
AB "Baltic Mill"
Metinė informacija

AB "Baltic Mill" audituotos 2017/18 m. finansinės ataskaitos

Vievis, Lietuva, 2018-09-21 10:00 CEST --

AB "Baltic Mill" pateikia konsoliduotas metines finansines ataskaitas už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., auditoriaus nuomonę bei konsoliduotą metinį pranešimą.

2018 m. birželio 30 d. konsoliduotą nuosavo turto sumą sudaro 46 151 tūkst. eurų,  nuosavo kapitalo sumą 16 180 tūkst. eurų, konsoliduotas grynasis nuostolis per finansinius metus siekė 1 912 tūkst. eurų. 

Investuotojus, analitikus, akcininkus bei visus besidominčius 2017/18 finansinių metų rezultatais AB "Baltic Mill" kviečia į rezultatų pristatymą internetiniame seminare (angl. "webinar"), kuris įvyks rugsėjo 28 d., 9:00 val.   Internetinio seminaro detalės bus pateiktos atskiru pranešimu. 

 

Vygantas Reifonas,
CFO, +370 687 21603

 

 


BML_Konsld_Met_Fin_Atask_20180630.pdf
BML _ Atsak_Asm_Patvirtinimas.pdf