Publicēts: 2018-09-19 08:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces sasaukšana

AS "Latvijas Gāze": Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2018.gada 3.oktobrī AS “Latvijas Gāze” telpās Rīgā, Vagonu ielā 20. Akcionāru sapulces sākums plkst. 10.00. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.30.

Pielikumā:

  • 2018. gada 3. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti;
  • Padomes locekļa kandidāta, kurš nedarbojas tagadējā Padomes sastāvā, CV.


Esmeralda Balode-Buraka

Tel.: + (371) 67 374 369

Pielikumi


Igor_Fedorov_LV.pdf
2018.10.03_Lemumu_projekti_LV.pdf