Avaldatud: 2018-09-17 06:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Võlakirja tingimused

Teade vahetusvõlakirjade PKG4 lunastustähtaja pikendamisest

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on pikendanud 516 029 „Pro Kapital Grupp vahetusvõlakiri PKG4 16.09.2014“ vahetusvõlakirja (edaspidi nimetatud kui vahetusvõlakirjad PKG4) lunastustähtaega 2 aasta võrra. Uueks lunastustähtajaks on 16.09.2020 (edaspidi nimetatud kui lunastuspäev). AS Pro Kapital Grupp ei lunasta hetkel ühtegi vahetusvõlakirja PKG4.

AS Pro Kapital Grupp on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse vahetusvõlakirjade PKG4 lunastustähtaja muutmiseks. Kokku pikendati vahetusvõlakirju PKG4 väljalaskehinnas 1 444 881,20 eurot.

Vahetusvõlakirjad kannavad intressi 7% kalendriaastas ja annavad vahetusvõlakirja omanikule õiguse vahetada ühe vahetusvõlakirja ühe AS Pro Kapital Grupp aktsia vastu. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot vahetusvõlakirja kohta.

AS Pro Kapital Grupp aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse vähemalt 10 (kümme) tööpäeva enne vahetuspäeva. Vahetuspäevaks on ükskõik milline tööpäev (iga päev, mis ei ole (a) laupäev, (b) pühapäev, (c) Eesti rahvuspüha, (d) riigipüha või (e) muu päev, mil Eesti väärtpaberite keskregistri (EVK) pidaja ei registreeri EVK-s väärtpabereid) kuni võlakirja kehtivuse viimase päevani ehk lunastuspäevani.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel. 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee