Paskelbta: 2018-09-14 06:50:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pusmečio informacija

AB „Žemaitijos pienas“ 2018 m. pirmojo pusmečio, pasibaigusio 2018 m. birželio 30 d., neaudituota konsoliduota finansinė informacija

AB „Žemaitijos pienas“ pateikia 2018 m. pirmojo pusmečio konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208            

Priedai


ŽP Pusmet. pranešimas ir finansin ataskaitos 201806 Lt..pdf
žp atsaking asm. patvirtinimas 201806 Lt..pdf