Paskelbta: 2018-09-12 15:01:00 CEST
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2018 m. rugsėjo 12 d.  sudarė susitarimą dėl 2017 m. kovo 30 d. paskolos sutarties (toliau „Sutartis“) pakeitimo su dukterine bendrove UAB „GET Baltic“, kodas 302861178, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau „Susitarimas“).

Susitarimu keičiama Sutartyje numatyta paskolos suma – ją didinant 500 000 EUR iki 700 000 EUR. Šis sandoris įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.

Dėl sandorio buvo gauta UAB „EPSO-G“ audito komiteto, atliekančio Bendrovės audito komiteto funkcijas, nuomonė, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas ir yra sąžiningas ir pagrįstas visų jos akcininkų atžvilgiu.

2018 m. rugpjūčio 21 d. Bendrovės valdyba pritarė Susitarimo su UAB „GET Baltic“ sudarymui.

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį: 

Dovilė Juknevičiūtė
Teisininkė
tel.   +370 5 236 0314
faks. +370 5 236 0850 
el. paštas: d.jukneviciute@ambergrid.lt