Paskelbta: 2018-09-12 08:25:00 CEST
AB "Gubernija"
Kita informacija

Nasdaq Vilnius valdybos sprendimas dėl AB "GUBERNIJA” akcijų išbraukimo iš biržos

2018 m. Rugsėjo 11 d. NASDAQ Vilnius priėmė sprendimą patenkinti AB “GUBERNIJA” prašymą išbraukti  jos akcijas (ISIN kodas LT0000114357, trumpinys GUB1L) iš NASDAQ Vilnius Papildomojo prekybos sąrašo. Paskutinė AB “GUBERNIJA” akcijų buvimo prekybos sąraše diena yra 2018 m. gruodžio 31 d.

Papildomą informaciją teikia AB „GUBERNIJA“ įgaliotas asmuo, advokate Inga Žemkauskienė, tel.: +370 687 555 77