Julkaistu: 2018-09-10 14:38:53 CEST
Nasdaq Helsinki Oy
Helsingin Pörssin tiedote

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAKKEET TARKKAILULISTALLE

TIEDOTE  10.9.2018  OSAKKEET

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAKKEET TARKKAILULISTALLE

Orava Asuntorahasto Oyj julkisti 10.9.2018 pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan.

Nasdaq Helsinki siirtää Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeet Pörssin sääntöjen kohtien 4.2.8 ja 2.2.8.2 (v) perusteella tarkkailulistalle.

Pörssin säännöt 2.2.8.2 kohta (v): "Yhtiössä on tapahtunut käänteinen yritysvaltaus (ns. reverse take-over) tai yhtiö muutoin suunnittelee tekevänsä tai on tehnyt merkittäviä muutoksia yhtiössä, sen rakenteessa tai liiketoiminnassa siten, että kokonaisarvion perusteella yhtiötä voidaan pitää uutena yhtiönä;"

Tarkkailulistalle siirtämisen tarkoituksena on ilmoittaa markkinoille kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Tarkkailulista on pörssilistan osa.


Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260