Paskelbta: 2018-09-05 16:29:22 CEST
Ignitis grupė
Pusmečio informacija

„Lietuvos energija”, UAB audituota 2018 m. 6 mėn. tarpinė finansinė ataskaita

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė skelbia audituotas 2018 m. birželio 30 d. pasibaigusio 6 mėnesių laikotarpio Bendrovės tarpines finansinės ataskaitas.

„Lietuvos energijos” grupės 2018 metų I pusmečio rezultatai buvo paskelbti rugpjūčio 31 d., detalesnė informacija pateikiama čia: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=853831&messageId=1074162

Daugiau informacijos: „Lietuvos energija“, UAB Korporatyvinės komunikacijos projektų vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt

Priedai


FA 2018 I pusmetis Lietuvos energija audituota.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LE 2018 I pusmetis.PDF