Paskelbta: 2018-08-31 16:52:32 CEST
Ignitis grupė
Pusmečio informacija

Šiemet „Lietuvos energijos“ pajamos augo 16 proc., pelnas – 12 proc.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Pirmąjį 2018 metų pusmetį didėjusi elektros ir dujų paklausa bei pasikeitusios energijos kainos lėmė didesnes „Lietuvos energijos“ pajamas bei pelną. Grupės pajamos, palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, išaugo 16,1 proc. iki 626 mln. eurų, grynasis pelnas – 12 proc. iki 58,3 mln. eurų.

Grupės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pirmąjį šių metų pusmetį buvo 123,6 mln. eurų ir, palyginti su pirmuoju praėjusių metų pusmečiu, išaugo 2,8 proc.  Nuosavo kapitalo grąžą (ROE) siekė 7,8 proc.

Tokius grupės rezultatus lėmė dėl įvairių veiksnių išaugęs energijos poreikis. Metų pradžioje neįprastai šalti orai lėmė, kad grupės įmonės vartotojams pardavė daugiau gamtinių dujų ir elektros energijos. Tačiau aukštesnė energijos paklausa bei sumažėjusi hidroelektrinių generacija Skandinavijoje, lėmė augančias elektros energijos kainas, be to, pasibaigus „Gazprom“ nuolaidos efektui, pakilo dujų kaina.

„Nors tarptautinėse energijos išteklių rinkose matyti kainų augimo tendencijos, „Lietuvos energijos“ grupės rezultatai rodo, kad galime susidoroti su kylančiais iššūkiais ir užtikrinti gerus finansinius rezultatus bei naudą Lietuvai. Augantys grupės finansiniai rezultatai leidžia siekti LE 2030 strategijoje išsikeltų ambicingų siekių investuoti į žaliąją generaciją, užtikrinti inovacijų bei tarptautinę plėtrą“, - sako „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

„Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų I pusmečio pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos didėjo 16,1 proc., iki 626 mln. EUR (2017 m. I pusm. 539 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos didėjo 0,4 proc., iki 61,5  mln. EUR (2017 m. I pusm. – 61,2 mln. EUR).
  • Grupės koreguota EBITDA augo 2,8 proc., iki 123,6 mln. EUR (2017 m. I pusm. – 120,2 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) pasiekė 7,8 proc. (2017 m. I pusm. – 7 proc.);
  • Grupės grynasis pelnas augo 12 proc., iki 58,3 mln. EUR (2017 m. I pusm. – 51,9 mln. EUR);
  • Investicijos didėjo 79,5 proc., iki 147,9 mln. EUR (2017 m. I pusm. – 82,4 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta elektros skirstomojo tinklo atnaujinimui ir plėtrai bei kogeneracinių jėgainių vystymui.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energija“, UAB Korporatyvinės komunikacijos projektų vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt

Priedai


LE BENDROVES IR GRUPES KONSOLIDUOTAS 2018 m. I pusm. pranešimas.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas LE 2018 I pusmetis.PDF
FA 2018 I pusmetis Lietuvos energija.pdf