Publicēts: 2018-08-31 16:06:54 CEST
Kurzemes atslega 1
Finanšu informācija

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2018-08-31 16:06 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ pamatkapitāls ir 1285401 EUR .Neto apgrozījums 2018.gada 1.pusgadā ir 862780 EUR, salīdzinājumā ar 2017. gada 1.pusgadu neto apgrozījums palielinājies par 2.1 %  jeb 17807 EUR.

Realizētās produkcijas apjoms sadalās sekojoši:

realizācija Latvijas tirgū – 61.9% jeb  534097 EUR .Tas ir  par 58856 EUR vairāk kā 2017gada 1.pusgadā.

realizācija ES – 37.4 % jeb 322347 EUR,t.i par 25254 EUR vairāk kā 2017.gada 1.pusgadā.

Eksports  - 0.7% jeb 6336 EUR

2018.gada 1.pusgads noslēgts peļņu  373 EUR apmērā.

    30.06.2018 30.06.2017
Nr p.k. Rādītāja nosaukums EUR EUR
1 2 4 5
1 Neto apgrozījums 862780 844973
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (808340) (864026)
3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) 54440 (19053)
4 Pārdošanas izmaksas (21129) (34526)
5 Administrācijas izmaksas (43639) (37175)
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēm. 22347 14594
7 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izm. (10591) (20173)
8 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (783) (745)
9 Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem 645 (97078)
10 Ārkārtas ieņēmumi 0 0
11 Ārkārtas izmaksas 0 0
12  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 645 (97078)
13 Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu (272) 0
14 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 373 (97078)

 

Lūdzu sk. failu "KA1_Finansu_parskats_2018.30.06.pdf" pielikumā.

Valde

 

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         A/S KURZEMES ATSLĒGA-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Latvija
         Tel.: 63448075
         Mob.: 26422198
         E-mail: gramatv@ka1.lv


KA1_Finansu_parskats_2018.30.06.pdf