Paskelbta: 2018-08-31 15:47:05 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos gamybos“ preliminarūs 2018 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

2018 metų 7 mėnesių preliminarūs Bendrovės finansiniai duomenys:

  2018 m. 7 mėnesių 2017 m. 7 mėnesių Pokytis
Pardavimo pajamos 68,6 mln. Eur 73,1 mln. Eur -6,2%
Koreguotas EBITDA* 30,5 mln. Eur 30,9 mln. Eur -1,3%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

  2018 m. 7 mėnesių 2017 m. 7 mėnesių Pokytis
Elektrėnų kompleksas 8,7 GWh 79,2 GWh -89%
Kruonio HAE 211,2 GWh 277,2 GWh -23,8%
Kauno A. Brazausko HE 249,8 GWh 266,6 GWh -6,3%

Dėl šalyje vyravusios sausros elektros energijos gamyba Kauno A. Brazausko hidroelektrinėje nežymiai sumažėjo. Tuo tarpu elektros energijos biržoje liepos mėnesį formavosi pernelyg mažas nakties ir dienos kainų skirtumas, turėjęs įtakos sumažėjusiam elektros energijos gamybos kiekiui Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje. Nepaisant to, didmeninei elektros energijos kainai pakilus, Kauno A. Brazausko hidroelektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės per 2018 m. 7 mėn. uždirbtos pajamos iš dalies kompensavo pardavimo pajamas, kurių Bendrovė neteko dėl, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjusių reguliuojamos Elektrėnų komplekso veiklos pajamų. 

Didesnės Kauno A. Brazausko hidroelektrinės pardavimo pajamos ir efektyvios Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės veiklos bei teikiamų paslaugų rezultatas lėmė, kad bendras Bendrovės koreguotas EBITDA rodiklis išliko stabilus.


* Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.


Aušra Mačerauskė, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Komunikacijos skyriaus organizacijos vystymo koordinatorė, tel. 8 655 70309, el. paštas ausra.macerauske@le.lt