Paskelbta: 2018-08-31 15:12:15 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB "Linas Agro Group" pranešimas apie 2017–2018 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus


AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2017–2018 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2017–2018 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

Finansų direktorius Tomas Tumėnas
Tel. (8~45) 507 393

Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
Tel. (8~45) 507 346

Priedai


LNA_12_men_2017-2018_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf
LNA_12_men_2017-2018_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2017-2018_IFRS_12 men_LT.pdf