Paskelbta: 2018-08-31 15:05:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Pusmečio informacija

AB Vilkyškių pieninė 2018 m. šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2018 m. šešių mėnesių pajamos buvo 47,5 mln. EUR, arba 16,5% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu.

2018 m. pirmųjų šešių mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 0,24 mln. EUR, per 2017 m. šešis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 3,8 mln. EUR.

AB Vilkyškių pieninės 2018 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedai


2018 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf.pdf
2018 m. 6 men. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf