Publicēts: 2018-08-31 14:27:07 CEST
PATA Saldus
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "PATA Saldus " neauditēts 2018. gada 6 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2018.gada 6 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 2 930 014 EUR pie neto apgrozījuma 33 207 754 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 7.07 EUR.

Finanšu pārskatu par 2018. gada 6mēnešiem skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv


LV_2018_1.pusg_GP konsol._PATA Saldus.pdf
LV_2018_1.pusg_GP_PATA Saldus.pdf