Avaldatud: 2018-08-30 14:55:52 CEST
Admiral Markets
Börsiteade

Admiral Markets: seoses krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega

Seoses 29.08.2018 avaldatud börsiteatega krediidiasutuse tegevusloa taotlemisest ning avalikkuse huvist lähtuvalt teatab Admiral Markets AS järgmist.

Krediidiasutuse tegevusloa taotlemine on eelkõige seotud Admiral Markets AS-i tänase põhitegevuse ehk investeerimisteenuste osutamisega.

Tegevusluba soovib Admiral Markets AS selleks, et pakkuda lisaks praegustele investeerimisteenustele peamiselt järgmisi teenuseid: makseteenused, hoiustamistehingud avalikkuselt hoiuste kaasamiseks ning laenude väljastamine.

Teenused, mida ettevõte kavatseb edaspidi osutada, nõuavad krediidiasutuse tegevusluba ning seetõttu esitas ettevõte loataotluse Eesti Finantsinspektsioonile.

Seega tegevusloa väljastamisel hakkab Admiral Markets AS pakkuma finantsteenuseid, mis on suures osas seotud ettevõtte tänase tegevuse ehk finantsturgudele investeerimise pakkumisega klientidele. Soovime tegevusloa alusel osutada nimetatud teenuseid Euroopa Liidu riikides.

Lisainfo:

Sergei Bogatenkov
Admiral Markets AS tegevjuht

ir@admiralmarkets.com
+372 6 309 300