Published: 2018-08-29 18:11:53 CEST
Almenna leigufélagið ehf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Almenna leigufélagið ehf.: Árshlutareikningur fyrri árshelmings 2018

Á fundi sínum í dag samþykkti stjórn Almenna leigufélagsins ehf. árshlutareikning samstæðunnar fyrir fyrri árshelming 2018

Rekstrartekjur samstæðunnar voru 1.253 m.kr. á tímabilinu. Hækkun rekstrartekna frá sama tímabili í fyrra nam 21%. Þá var EBITDA (rekstarhagnaður fyrir matsbreytingu, afskriftir og fjármagnsliði) 675 m.kr. fyrir tímabilið og EBITDA hlutfall leiðrétt fyrir einskiptisliðum var 57%. Heildarafkoma tímabilsins eftir skatta nam 401 m.kr.

Heildareignir samstæðunnar námu 45.352 m.kr. í lok júní og þar af voru fjárfestingareignir að andvirði 44.709 m.kr. Vaxtaberandi skuldir námu 28.619 m.kr. og eigið fé samstæðunnar var 12.684 m.kr.

María Björk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Almenna leigufélagsins:

"Góður gangur hefur verið í rekstri Almenna leigufélagsins það sem af er ári og afkoma fyrri árshelmings eykst um tæplega 600 m.kr. milli ára, auk þess sem handbært fé frá rekstri, eftir greiðslu vaxta, nemur 328 m.kr., sem er aukning um 300 m.kr. frá sama tímabili í fyrra.

Við finnum fyrir miklum meðbyr og ánægju meðal viðskiptavina okkar með þá þjónustu sem við bjóðum. Það er allra hagur að hér sé byggður upp fjölbreyttur húsnæðismarkaður sem mætir þörfum ólíkra þjóðfélagshópa. Starfsemi öflugra leigufélaga, sem bjóða viðskiptavinum sínum betri þjónustu en áður tíðkaðist, er mikilvægur þáttur í því. Áætluð samanlögð markaðshlutdeild stærri leigufélaga sem starfa á almennum markaði er í dag um 12%.

Miklar breytingar urðu hjá félaginu á síðasta ári í kjölfar mikils ytri vaxtar. Þegar hefur náðst góður árangur í að samþætta og hagræða í rekstri þeirra stóru fasteignasafna sem yfirtekin voru. Það sést best á því að EBITDA fyrri árshelmings eykst um 27% frá árinu áður. Einnig sjáum við töluverð jákvæð áhrif af hagstæðari fjármögnun á rekstur félagsins, þrátt fyrir að nettó fjármagnsgjöld aukist vegna nýrra fjárfestinga og aukinnar verðbólgu miðað við samanburðartímabil.

Félagið fjárfesti í 70 íbúðum í miðborg Reykjavíkur á tímabilinu. Fjárfestingin er í takt við fjárfestingarstefnu félagsins sem hefur allt frá stofnun lagt mikla áherslu á að hafa sterka stöðu í miðbænum og aðliggjandi hverfum. Það sem gerir þessa fjárfestingu sérstaklega vel heppnaða er að um er að ræða mjög litlar íbúðir sem henta bæði til útleigu til skamms og langs tíma.

Við erum á spennandi vegferð þar sem skráning á aðalmarkað Kauphallarinnar á næsta ári er yfirlýst markmið félagsins og hefur undirbúningur fyrir skráningu þegar hafist."

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir María Björk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri, í síma 774 0604 eða maria@al.is.


Almenna leigufélagið ehf. - Tilkynning 30.6.2018.pdf
AL árshlutareikningur 30.6.2018_undirritaður.pdf