Paskelbta: 2018-08-29 16:00:31 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutarties sudarymo su AB „Energijos skirstymo operatorius“

 „Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energijos“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.  

Bendrovė 2018 m. rugpjūčio 29 d. pasirašė Žaliųjų obligacijų įsipareigojimų proporcinio perkėlimo sutartį (toliau – Sutartis) su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) dėl iki 250 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisijos dalies perkėlimo.

Prieš išleidžiant „Lietuvos energijos“ 300 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją buvo numatyta dalį jos lėšų panaudoti ESO ilgalaikio investicijų plano finansavimui.

Sutartyje numatytas įsipareigojimų padengimo terminas – ne vėliau kaip iki 2028 m. liepos 10 d. Sutarties fiksuota palūkanų norma sutampa su Žaliųjų obligacijų išplatinimo efektyvia palūkanų norma ir sudaro 2,11 proc. Esminės sutarties sąlygos sutampa su Žaliųjų obligacijų išplatinimo sąlygomis. Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta.

Daugiau informacijos:

„Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos projektų vadovas Artūras Ketlerius, +370 62076076, arturas.ketlerius@le.lt