Avaldatud: 2018-08-29 15:50:00 CEST
Admiral Markets
Börsiteade

Admiral Markets AS taotleb krediidiasutuse tegevusluba

Finantsinspektsioon on menetlusse võtnud Admiral Markets AS-i taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks. Emitendil ei ole võimalik krediidiasutuse tegevusloa taotlemise menetluse raames anda hinnanguid loa taotlemise kestvuse või eeldatava tulemuse kohta.

Krediidiasutuse tegevusloa saamine ei mõjuta Admiral Markets AS-i tegevust investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel.

Lisainfo:

Sergei Bogatenkov
Admiral Markets AS tegevjuht

ir@admiralmarkets.com
+372 6 309 300