Publicēts: 2018-08-28 15:22:53 CEST
Latvijas Gāze
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "LATVIJAS GĀZE": FINANŠU REZULTĀTI PAR 2018.GADA 1. PUSGADU

2018. gada pirmais pusgads bija jaunās Latvijas Gāze koncerna struktūras pirmais pilnais saimnieciskās darbības pusgads. 
2018. gada pirmajā pusgadā Latvijas Gāzes koncerns pārdeva 499 milj. m3 (5 257 GWh) dabasgāzes un nodrošināja tās piegādi vairāk kā 400 tūkstošiem klientu, sasniedzot 140,0 milj. EUR lielu apgrozījumu, bet koncerna peļņa sasniedza 21,8 milj. EUR. 
Lai gan Latvijas dabasgāzes tirgū ir novērojams konkurences pieaugums, šajā pusgadā, jo īpaši maijā un jūnijā, AS “Latvijas Gāze” ir pagarinājusi esošos tirdzniecības līgumus ar virkni nozīmīgu klientu.

Sabiedrība ne vien piegādā dabasgāzi tieši klientiem, bet arī pārdod dabasgāzi virtuālajā tirdzniecības punktā un Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.
Sagaidāms, ka arī gada otrajā pusē vispārējā tirgus vide sagādās izaicinājumus, tomēr reģionālās tirgus integrācijas progress un tirdzniecības aktivizēšanās Latvijas virtuālajā tirdzniecības punktā pavērs jaunas tirdzniecības un uzņēmējdarbības iespējas.
Neauditētos pārskatus par 2018.gada 9 mēnešiem plānots publicēt 2018.gada 27. novembrī. 


Madara Pundure
 + 371 67 369 281

madara.pundure@lg.lv

Pielikums


IFRS_Latvijas Gāze Konsolidēts_6 mēneši_2018.pdf