Paskelbta: 2018-08-20 13:15:17 CEST
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB pranešimas apie galutinę siūlymo kainą, galutinį išplatintų akcijų skaičių ir apie jų paskirstymą

2018 m. rugpjūčio 20 d. AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) valdyba, remdamasi 2018 m. kovo 28 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais (iš dalies pakeistais 2018 m. balandžio 30 d. ir 2018 m. liepos 16 d.) dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais naujas akcijas (toliau – Naujos akcijos) pasirašančių asmenų įnašais (toliau – Sprendimai), taip pat atsižvelgdama į Naujų akcijų ir esamų akcijų, kurios priklauso Baltic Champs Group, UAB (toliau – Parduodamos akcijos, kartu su Naujomis akcijomis – Siūlomos akcijos) siūlymo pasaulinio pagrindinio platintojo „LHV Pank AS“ rekomendaciją, be kita ko, nusprendė:

1) kad Naujų akcijų emisijos kaina ir Parduodamų akcijų pardavimo kaina bus ta pati ir sudarys 0,45 EUR už vieną Siūlomą akciją; 

2) nustatyti, kad galutinis Naujų akcijų, išleidžiamų įgyvendinant Sprendimus, skaičius yra 40 000 000, o galutinis Parduodamų akcijų, kurias planuojama parduoti investuotojams, skaičius taip pat 40 000 000;

3) paskirstyti Siūlomas akcijas už pirmiau nurodytą galutinę siūlymo kainą taip: (i) 16 639 535  vnt. paskirstoma mažmeniniams investuotojams, kurių atžvilgiu buvo vykdomi viešas siūlymas ir neviešas platinimas (visi 16 639 535 vnt. Parduodamų akcijų) ir (ii) 63 360 465 vnt. paskirstoma instituciniams investuotojams (iš jų 40 000 000 vnt. Naujų akcijų ir 23 360 465  vnt. Parduodamų akcijų).

Bendra Siūlomų akcijų paklausa sudarė 104 procentus pasiūlos, o mažmeninių ir privačių investuotojų paklausa sudarė apie 20 procentų visos paklausos. Visi mažmeninių ir privačių investuotojų pavedimai tenkinami. Didumą investuotojų pagal norimą akcijų skaičių sudarė investuotojai iš Baltijos jūros regiono.

Planuojama, kad Siūlomos akcijos investuotojams bus pateiktos 2018 m. rugpjūčio 23 ar apie šią datą, o prekybą Naujomis akcijomis Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje numatoma pradėti 2018 m. rugpjūčio 30 ar apie šią datą.

Taip pat, Bendrovė buvo informuota, kad Varšuvos vertybinių popierių birža nusprendė sustabdyti prekybą Bendrovės akcijomis nuo šiandien iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. (imtinai).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340