Publicēts: 2018-08-20 11:53:36 CEST
AgroCredit Latvia
Pārvaldītāju darījumi

Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523

Mārupe, Latvija, 2018-08-20 11:53 CEST -- SIA AgroCredit Latvia ir saņēmusi personas, kas veic pārvaldības pienākumus paziņojumu par darījumiem ar obligācijām. Sīkāka informācija pielikumā.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         T. +371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Pazinojums.pdf