Published: 2018-08-15 13:14:21 CEST
Marel hf.
Breytingar á eigin hlutum félags

Marel - Viðskipti með eigin bréf

Viðskipti með eigin bréf/transaction in own financial instruments

Nafn/Name:

Marel hf.

Dagsetning viðskipta/Date of transaction:

15.08.2018

Kaup eða sala/Buy or Sell:

Kaup/Buy

Tegund fjármálagernings / Type of instrument:

Hlutabréf/Equities

Fjöldi hluta/Number of shares:

5.000.000

Gengi/Verð pr. Hlut/Price:

363,00 ISK

Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:

55.736.826

Dagsetning lokauppgjörs / Date of settlement:

Ástæður viðskipta/Reason for transaction:

Viðskipti gerð á grundvelli heimildar frá stjórn Marel hf. til stjórnenda félagsins til að kaupa allt að 20 milljónum hluta að nafnvirði, sem ætlaðir eru sem endurgjald í mögulegum fyrirtækjakaupum, sbr. fréttatilkynningu 7. febrúar 2018. / Transaction made on the basis of an authorization from the Board of Directors of Marel hf. to management to purchase own shares for nominal value of 20 million, to be used as payment for potential future acquisitions, as per the company’s announcement on 7 February 2018.