Publicēts: 2018-08-10 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

AS "Latvijas Gāze" palielina kredītlīniju līdz 55 miljoniem eiro

Lai palielinātu finansiālo kapacitāti un elastīgumu augstas dabasgāzes cenas apstākļos un nodrošinātu iespēju aktīvi piedalīties dabasgāzes tirdzniecībā, Latvijas Gāze ir palielinājusi "OP Corporate Bank plc" pieejamo kredītlīniju no 35 miljoniem eiro līdz 55 miljoniem eiro. Kredītlīnijas termiņš – 18 mēneši no tās sākotnējās atvēršanas – paliek nemainīgs.


Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369