Paskelbta: 2018-08-10 14:23:57 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 100 proc. UAB „Vėjo vatas” ir UAB „Vėjo gūsis” akcijų ir reikalavimo teisių įsigijimo

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ arba Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Vadovaujantis 2018 m. liepos 16 d. Bendrovės valdybos sprendimu bei 2018 m. liepos 27 d. Bendrovės akcininko pritarimu Bendrovės valdybos sprendimui, 2018 m. rugpjūčio 10 d. Bendrovė ir UAB „Stemma group“ sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartis dėl 100 proc. UAB „Vėjo vatas” ir UAB „Vėjo gūsis” įmonių akcijų paketo ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo.

UAB „Vėjo vatas” valdo 14.9 MW vėjo elektrinių parką, UAB „Vėjo gūsis” valdo 10 MW ir 9.1 MW vėjo elektrinių parkus.

2018 m. liepos 18 d. Bendrovė kreipėsi į Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos komisiją (toliau – Komisija) dėl sandorių patikros. Komisija priėmė sprendimą nepradėti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

Bendrovė planuoja kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl koncentracijos.

Bendrovės strategiją atitinkantys įsigijimai išplečia ir diversifikuoja veiklą, didina grupės vertę bei valstybei mokamus dividendus.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos projektų vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt