Publicēts: 2018-08-10 11:10:29 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par tirdzniecības apturēšanu ar AS „Tosmares kuģubūvētava” akcijām

Nasdaq Riga valde š.g. 10. augustā nolēma apturēt tirdzniecību ar AS „Tosmares kuģubūvētava” (TKB1R, ISIN kods: LV0000101095) akcijām.

Tirdzniecība tiek apturēta ņemot vērā informāciju masu medijos par to, ka Kurzemes rajona tiesa pasludinājusi AS "Tosmares kuģubūvētava" par maksātnespējīgu.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.