Julkaistu: 2018-08-09 07:00:00 CEST
Componenta Oyj
Puolivuosikatsaus

Componenta Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2018: Liikevaihto kasvoi ja tulos parani

Componenta Oyj Pörssitiedote 9.8.2018 klo 8.00

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-kesäkuussa 2018 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Katsauskauden jatkuvia toimintoja olivat valimoliike- toiminnot Porissa ja Karkkilassa, Suomessa sekä konepaja Främmestadissa, Ruotsissa. Vaihtoehtoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia arvostuseriä, myytyihin tai lopetettuihin liiketoimintoihin liittyviä eriä ja muita eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vuoden 2017 liikevaihto sisältää hallintopalkkio- veloituksia vuonna 2017 konsernista poistuneista yhtiöistä, jotka olivat Ruotsissa konkurssiin hakeutuneet takomoyhtiöt.

Tammi­-kesäkuu, H1 2018

 • Liikevaihto kasvoi 1 %, ollen 66,1 Me (65,4 Me). Oikaistu liikevaihto katsauskaudella oli 66,1 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuonna oli 65,2 Me.
   
 • Käyttökate kasvoi ollen 2,7 Me (-1,9 Me). Oikaistu käyttökate oli katsauskaudella 3,4 Me ja vertailukelpoinen oikaistu käyttökate edellisvuonna oli 2,7 Me.
   
 • Liiketulos kasvoi ollen 1,7 Me (-3,1 Me). Oikaistu liiketulos oli katsauskaudella 2,4 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liiketulos edellisvuonna oli 1,5 Me.
               

Huhti-­kesäkuu, Q2 2018

 • Liikevaihto pieneni 1 %, ollen 32,8 Me (33,1 Me). Oikaistu liikevaihto katsauskaudella oli 32,8 Me ja vertailukelpoinen oikaistu liikevaihto edellisvuonna oli 33,0 Me.
   
 • Käyttökate kasvoi ollen 1,3 Me (-2,3 Me). Oikaistu käyttökate oli katsauskaudella 1,9 Me, kun vertailu- kelpoinen oikaistu käyttökate edellisvuonna oli 1,6 Me.
   
 • Liiketulos kasvoi ollen 0,8 Me (-2,8 Me). Oikaistu liiketulos oli katsauskaudella 1,4 Me, kun vertailu- kelpoinen oikaistu liiketulos edellisvuonna oli 1,0 Me.

Ohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Componenta odottaa vuoden 2018 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan 110 - 130 Me ja oikaistun käyttökatteen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä odotetaan olevan 4 - 6 Me. Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 122,4 Me ja oikaistu käyttökate 4,8 Me. Componentan liiketoimintanäkymät perustuvat suurimpien asiakkaiden liiketoimintanäkymiin sekä alan markkinanäkymiin. Mahdolliset valuuttakurssien vaihtelut, raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Toimitusjohtaja Harri Suutari:

Componentan tuotteiden kysyntä jatkui vireänä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toteutettujen kulusäästöjen ansiosta kannattavuus parani.

Pyrimme muuttamaan Componentan ja erityisesti Componenta Främmestad AB:n toimintaa siten, että toimintaan sitoutuisi jatkossa vähemmän käyttöpääomaa ja rahoitustarpeita. Toimintamallin muutoksesta neuvotellaan asiakkaiden kanssa. Toimien tavoitteena on sitoutuneen pääoman supistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Mahdollisilla muutoksilla ei ennakoida olevan vaikutusta kuluvan tilikauden liikevaihtoon ja tulokseen. Asian edistymisestä raportoidaan tulevissa liiketoimintakatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Componentan saneeraus etenee suunnitellusti ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Vuoden 2018 lopun aikana ei eräänny saneerausvelkoja.

Avainluvut

MeIFRS 1-6/2018IFRS 1-6/2017*Muutos-%IFRS 1-12/2017
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot66,165,41 %
122,4
Käyttökate, jatkuvat toiminnot2,7-1,9
29,8
Liiketulos, jatkuvat toiminnot1,7-3,1
26,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, %2,6-4,7
21,5
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot1,6-3,3
128,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa, jatkuvat toiminnot-0,7-4,8
120,4
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot1,4-3,2
128,8
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, e0,01-0,04
0,70
Korollinen nettovelka, jatkuvat toiminnot**-4,690,4
-3,0
Oman pääoman tuotto, %15,3n/a
-
Sijoitetun pääoman tuotto, %16,2n/a
-
Omavaraisuusaste, %35,8-209,2
34,8
Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing, jatkuvat toiminnot0,90,2350 %
1,6
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot3,7-0,2
2,8
Konsernin saneerausvelat16,1150,3-89 %
19,0
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot7106715 %
680
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot7286876 %
691
Tilauskanta kauden lopussa, jatkuvat toiminnot16,215,91 %
23,6

*) Vertailuluvut vuodelta 2017 on oikaistu johtuen siitä, että Wirsbo-alakonserni on esitetty lopetettuina toimintoina.
**) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkistaa vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yhtiön johto on arvioinut mitkä vaihtoehtoiset tunnusluvut kuvaavat parhaiten yhtiön liiketoimintaa ja päätynyt raportoimaan oikaistun liikevaihdon, oikaistun käyttökatteen ja oikaistun liiketuloksen vaihtoehtoisina tunnuslukuina.

Jatkuvat toiminnot,
Me *)
1-6/2018Vertailukelpoinen oikaistu 1-6/2017Muutos-% 
Oikaistu liikevaihto66,165,21 %
Oikaistu käyttökate3,42,725 %
Oikaistu liiketulos2,41,569 %

*) Täsmäytyslaskelmat IFRS-lukuihin on esitetty puolivuosikatsauksen taulukot osiossa

Componentan puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä

Liite


Componenta Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018.pdf