Avaldatud: 2018-08-08 08:00:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Börsiteade

Euroopa Kohtu otsus Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjate mitteaktsiisikauba müügimaksu tagastusnõuete menetluses

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot. Tallinna linn on tagastanud Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjatele aktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu  ja vaidlus jätkub mitteaktsiisikaupade osas (börsiteade 10.05.2016 ja 30.06.2016).

Riigikohus esitas 01.08.2017 määrusega Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjate (AS Viking Motors, AS TKM King, OÜ TKM Beauty Eesti, Kaubamaja AS ja Selver AS) mitteaktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu tagastusnõuete kaebuste menetluses Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse ning peatas menetluse kuni Euroopa Kohtu lahendi jõustumiseni kohtuasjas C-475/17.

Euroopa Kohus tegi 07.08.2018 nimetatud kohtuasjas otsuse, milles vastas eitavalt Riigikohtu püstitatud küsimusele, kas Tallinna linnas kehtinud müügimaks on vastuolus käibemaksudirektiiviga ja kahjustab Euroopa Liidu ühise lisandväärtusmaksusüsteemi toimimist ja konkurentsi.

Järgmise sammuna uuendab Riigikohus peatatud mitteaktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu tagastusnõuete menetlused ning lahendab AS Viking Motors, AS TKM King, OÜ TKM Beauty Eesti, Kaubamaja AS ja Selver AS kaebused Tallinna linna maksuotsuste peale. Eilsel Euroopa Kohtu lahendil ei ole Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjate jaoks negatiivseid tagajärgi, kuna vaidlusalused müügimaksu summad on Tallinna linnale tasutud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS informeerib börsi müügimaksu tagastusnõuetega seotud kohtuvaidluste olulistest sammudest börsi reglemendis sätestatud korras.


Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000