Paskelbta: 2018-08-06 15:10:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Lietuvos energija“, UAB, inicijavo Energijos tiekimas UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimą

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

„Lietuvos energija“, įgyvendindama naują strategiją ir palaipsniui konsoliduodama elektros energijos ir gamtinių dujų prekybos bei tiekimo veiklas, pritarė Energijos tiekimas UAB (toliau – ET) ir UAB Energijos sprendimų centro (toliau – ESC) reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimui, prie veiklą tęsiančios ET prijungiant ESC, bei pavedė šių įmonių valdyboms parengti reorganizavimo sąlygas.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, „Lietuvos energijos“ grupės įmonių prekybos ir tiekimo veiklų konsolidacija sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas bei teikti jas klientams greičiau ir paprasčiau.

Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.


Daugiau informacijos:

„Lietuvos energija“, UAB, Komunikacijos tarnyba

+370 616 29804