Avaldatud: 2018-07-31 15:45:37 CEST
Ekspress Grupp
Poolaastaaruanne

AS Ekspress Grupp: 2018 II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Kui esimene kvartal möödus Eestis ja Leedus 100.sünnipäeva tähistamise kajastamise all, siis teises kvartalis oli üheks olulisemaks teemaks Eestis ühisettevõtte Ajakirjade Kirjastus restruktureerimine, mille tulemusena ühendati 1.juunist alates Eesti suurima ajakirjade kirjastaja üks osa tegevusest Grupi tütarettevõttega Ekspress Meedia ja teine ühisettevõttega SLÕhtuleht, mis pärast ühendamist kannab nime Õhtuleht Kirjastus.

Muudatuse peamine eesmärk on anda Ajakirjade Kirjastuse paberväljaannete sisule parem väljund internetis ning toetada väljaannete koostööd olemasolevate tugevate veebiplatvormidega. Aastal 2018 ei ole mõistlik alustada uue suure veebikeskuse ülesehitamisega, vaid pakkuda lugejale kvaliteetset sisu koostöös olemasolevate platvormidega ehk Delfi ja Õhtulehega. Tänu põhjalikule planeerimisprotsessile toimusid üleminekud ja muudatused ilma suuremate tõrgeteta. Muudatustega on kaasnenud ühekordsed kulud ca 200 tuhande euro ulatuses. Saame juba praegu tõdeda, et endise Ajakirjade Kirjastuse ettevõtete poolt loodud sisu on saanud ulatuslikuma kõlapinna ja loetavuse tänu suurtele veebiportaalidele.

Esimese kvartali väga suurejoonelistele üritustele Leedus nagu konverents "Idee Leedule" ja kooliõpilastele suunatud "Parimate õppetundide päev", on teises kvartalis järgnenud veidi tagasihoidlikumad, kuid mitte vähempõnevad projektid kõikides riikides. Ekspress Meedia korraldas Tallinna Lauluväljakul eksklusiivse rallipäeva Ott Tänakuga, toimus Paul McCartney ja biitlite hittide kontsert Stig Rästa esituses. Ajakirjade Kirjastus korraldas Eesti Meelelahutusauhindade järjekordse ürituse. Delfi Läti andis oma panuse meediapartnerina mitmetel kohalikel konverentsidel ja festivalidel. Eraldi mainimist väärib väitlusfestival nimega Lampa, kus üheks peaesinejaks oli president Toomas Hendrik Ilves. Delfi Leedu lansseeris koostöös Business Management Institute (BMI)-ga uue õppeprogrammi “Innovatsioon ja digitaalne transformatsioon”, kus ühe lektorina astub ülesse ka Delfi Leedu juht. Edukalt tutvustatakse rahvusvaheliselt Delfi Leedu ja Google DNI ühisprojekti võistluses libauudistega. Delfi Leedu oli põhiliseks kommunikatsioonipartneriks Baltikumi suurimal Innovatsioonikonverentsil - Login.

Ürituste ja tegevuste korraldamine meie erinevate brändide egiidi all on muutumas üha olulisemaks tegevuseks üle terve kontserni. Sellega lisandub nii uus käibeliik kui ka võimalus kasvatada just neid reklaamitulusid, mis erinevad tradistsioonilisest lähenemisest.

Kõige selle kõrval jätkame tugeva ajakirjandusliku sisu tootmist ning toome jätkuvalt oma lugejateni parimat ja usaldusväärseimat sisu. Selle tunnistuseks on tänavu esimeses kvartalis meie ajakirjanike poolt saadud rekordiline kogus Eesti Ajalehtede Liidu ajakirjandusauhindu. Samuti tunnustati meie ajakirjanduslikku tegevust Lätis mitme auhinnaga. Üha rohkem üritame kaasata oma tegemistesse noori, esmakordselt toimub Eesti Ekspressil suvine noortekampaania, mille eesmärk on panna noori tegema video- ja pildisisu ning teadvustada noortele Eesti Ekspressi brändi.

Jätkuvalt investeerime inimestesse ja tarkvaralahendustesse, võimaldamaks tulla turule uute toodetega ja arendamaks, täiustamaks ning kaasajastamaks edasi meie digiplatvorme ja online tooteid. Otsime sünergiaid pabertoodete ja online väljundi vahel. Lanseerime jooksvalt uusi vertikaale ja sulgeme ning reoragniseerime olemasolevaid.

Laieneme ka digitaalse välireklaami suunal. Jaanuaris ostetud Tartus tegutsevale ettevõttele lisaks kasvatame oma võrgustikku ka orgaaniliselt. Seda nii Eestis kui ka Lätis. Reklaamiostja on saamas aru digitaalse välimeedia eelistest, mistõttu on märgata selle turu kasvu ka tervikuna.

Reklaamivõrgustiku ja sihtrühmapõhiste reklaamimüügilahenduste pakkuja Adnet enamusosaluse ostmine eelmise aasta novembris on kasvatanud koos Delfidega oluliselt kontserni online tulusid ja osakaalu kogukäibes. Kontserni digitaalsete tulude osakaal on I poolaasta lõpuks kasvanud juba 37%-ni kogukäibest.  Eriti  tugevat kasvu näitab  Delfi Leedu. Lätis kannatab endiselt kohaliku panganduskriisi ja suure meediamonopoli hinnapoliitika muutuse tõttu tekkinud reklaamituru stagneerumise all, kuid viimasel kuul on märgata mõningast elavnemist ning uutmoodi lähenemine reklaamimüügis on olnud edukas.

Kõige keerulisem on jätkuvalt kontserni trükikojal, mis on langevatest tiraažidest tulenevalt tugeva hinnasurve all. Meie tugevuseks on jätkuvalt väga hea teenindus ja töö kvaliteet, mis on andnud võimaluse minna oma teenusega ka mujale Euroopasse, kuid millise suuna kasvatamine võtab oodatust kauem. Oma mõju on avaldanud ka paberidefitsiit ja -hinnatõus. Langevad tiraažid ja tööjõukulude suurenemine mõjutavad oluliselt meie kojukandefirma tulemust.

Kontserni I poolaasta müügitulud kasvasid 9% ning ulatusid 34 miljoni euroni, kuid EBITDA vähenes ning ulatus 2,3 miljoni euroni, mis on kolmandiku võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Peamise põhjusena EBITDA vähenemisele annavadki trükiteenuste mitteootuspärane tulemus, kojukande ettevõtte raske olukord ja ühekordsed reorganiseerimisega seotud kulud.

Teiselt poolaastalt ootame trükiteenuste segmendi elavnemist. Meediaettevõtete kasv on prognoositud mõõdukas ning endise Ajakirjade Kirjastuse reorganiseerimine käib hoogsalt edasi – tulemuseks ootame senisest tugevamaid tooteid, millel on ka digimaailmas tulevik.

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Oma igakuistes kokkuvõtetes jälgib juhtkond kontserni tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist. Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks komplekti näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna


Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud
(tuhandetes EUR)
II kv 2018II kv 2017Muutus %II kv 2016II kv 2015II kv 2014
Perioodi kohta      
Müügitulu17 65916 3828%16 54515 99816 007
EBITDA1 6762 184-23%2 3321 4882 935
EBITDA marginaal (%)9,5%13,3% 14,1%9,3%18,3%
Ärikasum8541 403-39%1 5467452 180
Ärirentaablus (%)4,8%8,6% 9,3%4,7%13,6%
Intressikulud(102)(106)3%(134)(146)(181)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)8931 221-27%1 3244811 858
Puhasrentaablus (%)5,1%7,5% 8,0%3,0%11,6%
Varade tootlus (%)1,1%1,6% 1,7%0,6%2,4%
Omakapitali tootlus (%)1,7%2,4% 2,7%1,0%4,2%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,03 0,04 0,050,020,06


Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted 50% konsolideeritud
(tuhandetes EUR)
I pa 2018I pa 2017Muutus %I pa 2016I pa 2015I pa 2014
Perioodi kohta      
Müügitulu34 01031 0799%30 94730 17930 773
EBITDA2 3443 427-32%3 5743 0054 389
EBITDA marginaal (%)6,9%11,0% 11,5%10,0%14,3%
Ärikasum6951 891-63%2 0221 5072 871
Ärirentaablus (%)2,0%6,1% 6,5%5,0%9,3%
Intressikulud(205)(222)7%(269)(320)(357)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)6531 631-60%1 6361 0372 361
Puhasrentaablus (%)1,9%5,2% 5,3%3,4%7,7%
Varade tootlus (%)0,8%2,1% 2,1%1,3%3,1%
Omakapitali tootlus (%)1,2%3,2% 3,4%2,2%5,5%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,02 0,05 0,060,030,08


Bilanss - ühisettevõtted 50% konsolideeritud
(tuhandetes EUR)
30.06.201831.12.2017Muutus %
Perioodi lõpu seisuga   
Käibevara16 70316 7250%
Põhivara62 94662 5971%
Varad kokku79 64979 3220%
  sh raha ja pangakontod1 3912 818-51%
  sh firmaväärtus39 68539 920-1%
Lühiajalised kohustused13 32511 08120%
Pikaajalised kohustused15 26215 747-3%
Kohustused kokku28 58726 8287%
  sh võlakohustused15 36615 791-3%
Omakapital51 06252 494-3%


Finantssuhtarvud (%) - ühisettevõtted 50% konsolideeritud30.06.201831.12.2017
Omakapitali osakaal (%)64%66%
Võla ja omakapitali suhe (%) 30%30%
Võla ja kapitali suhe (%) 21%20%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)2,732,35
Likviidsuskordaja1,251,51


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil


Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
(tuhandetes EUR)
II kv 2018II kv 2017Muutus %II kv 2016II kv 2015II kv 2014
Perioodi kohta      
Müügitulu15 30413 92310%14 12013 76513 763
EBITDA1 6261 944-16%1 9621 1132 664
EBITDA marginaal (%)10,6%14,0% 13,9%8,1%19,4%
Ärikasum8971 253-28%1 2494291 936
Ärirentaablus (%)5,9%9,0% 8,8%3,1%14,1%
Intressikulud(99)(99)0%(121)(130)(181)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosalise meetodil1521418%224225190
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)8931 221-27%1 3244811 858
Puhasrentaablus (%)5,8%8,8% 9,4%3,5%13,5%
Varade tootlus (%)1,2%1,6% 1,8%0,6%2,5%
Omakapitali tootlus (%)1,7%2,4% 2,7%1,0%4,2%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,03 0,04 0,050,020,06


Kasumlikkuse näitajad - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
(tuhandetes EUR)
I pa 2018I pa 2017Muutus %I pa 2016I pa 2015I pa 2014
Perioodi kohta      
Müügitulu29 32126 33211%26 37525 85826 498
EBITDA2 2483 018-26%2 9872 3513 993
EBITDA marginaal (%)7,7%11,5% 11,3%9,1%15,1%
Ärikasum7901 661-52%1 5739722 529
Ärirentaablus (%)2,7%6,3% 6,0%3,8%9,5%
Intressikulud(196)(208)6%(241)(285)(357)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosalise meetodil91210-57%356419288
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)6531 631-60%1 6361 0372 361
Puhasrentaablus (%)2,2%6,2% 6,2%4,0%8,9%
Varade tootlus (%)0,9%2,2% 2,2%1,4%3,2%
Omakapitali tootlus (%)1,2%3,2% 3,4%2,2%5,5%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,02 0,05 0,060,030,08


Bilanss - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
(tuhandetes EUR)
30.06.201831.12.2017Muutus %
Perioodi lõpu seisuga   
Käibevara14 97513 8278%
Põhivara62 48862 1301%
Varad kokku77 46475 9572%
  sh raha ja pangakontod5951 073-45%
  sh firmaväärtus37 96937 9690%
Lühiajalised kohustused11 3478 37236%
Pikaajalised kohustused15 05415 0910%
Kohustused kokku26 40123 46313%
  sh võlakohustused15 12815 257-1%
Omakapital51 06252 494-3%


Finantssuhtarvud (%) - ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil30.06.201831.12.2017
Omakapitali osakaal (%)66%69%
Võla ja omakapitali suhe (%) 30%29%
Võla ja kapitali suhe (%) 22%21%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)2,752,44
Likviidsuskordaja1,321,65


  Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDAKasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%) EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%) Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%)Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordajaEBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
LikviidsuskordajaKäibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%)Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%)Puhaskasum/keskmine omakapital x 100

Tsüklilisus

Kontserni kõiki tegevusvaldkondi iseloomustab tsüklilisus ja kõikumine, mida põhjustab üldiste majandustingimuste ja tarbijate käitumise muutumine. Kontserni tulusid mõjutavad negatiivselt majandusarengu aeglustumine või majanduse surutisse langemine nii kodu- kui ka eksportturgudel. See avaldub nii jaesektorile suunatud reklaamikulude üldises vähenemises kui ka teiste reklaamikanalite eelistamises nagu näiteks interneti eelistamine pabermeediale. Samuti mõjutab tulusid jaetarbijate tarbimisharjumuste muutumine, näiteks uudiste jälgimine uudisportaalidest versus paberlehtede lugemine, noorema põlvkonna eelistus kasutada mobiilseid vahendeid ja muid suhtluskanaleid jne.

Hooajalisus

Kontserni reklaamimüügi ja samuti trükiteenuste segmendi tulud sõltuvad olulistest hooajalistest kõikumistest. Mõlema tululiigi tase on kõrgeim iga aasta teises ja neljandas kvartalis. Nimetatud tulud on madalaimal tasemel kolmandas kvartalis. Tulud on suuremad neljandas kvartalis, sest tarbijad kulutavad jõulueelsel perioodil rohkem, millega kaasneb ka reklaamile tehtud kulutuste suurenemine. Suvekuudel on klientide kulutused reklaamile tavaliselt kõige väiksemad, samuti pärast jõulu- ja uusaastapidustusi aasta esimestel kuudel. Raamatumüük on kõige aktiivsem aasta viimases kvartalis. Ajalehtede ja ajakirjade tellimine ja jaemüügitulu ei kõigu nii palju kui reklaamitulu. Suveperiood on tavaliselt siiski vaiksem ja kooli algusega septembris suurenevad ka tellimused ja jaemüük, mis tavaliselt kestab kuni järgmise suvepuhkuste perioodini


SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks.

Segmentide EBITDA ei sisalda kontsernisiseseid juhtimistasusid ega firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlust. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid, sest juhtkond jälgib bruto reklaamimüügitulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal.


Segmentide peamised finantsnäitajad II kv 2014–2018


 (tuhandetes EUR)MüügituluMüügitulu
 II kv 2018II kv 2017Muutus %II kv 2016II kv 2015II kv 2014
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)9 8898 62115%8 5117 9847 492
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest6 4925 11727%4 7404 1163 730
Trükiteenuste segment6 3556 1993%6 6636 3867 210
Meelelahutuse segment----392-
Kesksed tegevused69759218%593488422
Segmentidevahelised elimineerimised(1 637)(1 490) (1 648)(1 485)(1 361)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil15 30413 92310%14 12013 76513 763
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)12 52711 41010%11 23210 5069 950
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest6 8705 42227%4 9034 2583 848
Trükiteenuste segment6 3556 1993%6 6636 3867 210
Meelelahutuse segment----392-
Kesksed tegevused69759218%593488422
Segmentidevahelised elimineerimised(1 920)(1 819) (1 944)(1 774)(1 575)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna17 65916 3828%16 54515 99816 007(tuhandetes EUR)
EBITDAEBITDA
 II kv 2018II kv 2017Muutus %II kv 2016II kv 2015II kv 2014
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)1 1511 189-3%1 0591 2561 261
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)1 2021 430-16%1 4301 6311 532
Trükiteenuste segment7831 024-24%1 1481 2711 537
Meelelahutuse segment----(1 129)-
Kesksed tegevused(309)(270)-15%(246)(285)(134)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil1 6261 944-16%1 9621 1132 664
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna1 6762 184-23%2 3321 4882 935


EBITDA marginaalII kv 2018II kv 2017II kv 2016II kv 2015II kv 2014
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)12%14%12%16%17%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)10%13%13%16%15%
Trükiteenuste segment12%17%17%20%21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil11%14%14%8%19%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna9%13%14%9%18%


Segmentide peamised finantsnäitajad I poolaasta 2014–2018


 (tuhandetes EUR)MüügituluMüügitulu
 I pa 2018I pa 2017Muutus %I pa 2016I pa 2015I pa 2014
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)18 41916 04915%15 28214 56513 906
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest11 9139 31728%8 2987 4666 517
Trükiteenuste segment12 57611 9665%13 00412 70414 272
Meelelahutuse segment----453-
Kesksed tegevused1 3881 16719%1 132960844
Segmentidevahelised elimineerimised(3 062)(2 849) (3 043)(2 823)(2 524)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil29 32126 33211%26 37525 85826 498
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)23 68821 43611%20 42819 46818 587
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest12 5979 87528%8 6027 7166 735
Trükiteenuste segment12 57611 9665%13 00412 70414 272
Meelelahutuse segment----453-
Kesksed tegevused1 3881 16719%1 132960844
Segmentidevahelised elimineerimised(3 643)(3 489) (3 618)(3 406)(2 930)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna34 01031 0799%30 94730 17930 773(tuhandetes EUR)
EBITDAEBITDA
 I pa 2018I pa 2017Muutus %I pa 2016I pa 2015I pa 2014
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)1 3971 543-9%1 0941 5351 600
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)1 4921 951-24%1 6812 1891 995
Trükiteenuste segment1 4841 922-23%2 3302 4322 995
Meelelahutuse segment---(1)(1 105)-
Kesksed tegevused(633)(446)-42%(436)(511)(601)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil2 2483 018-26%2 9872 3513 993
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna2 3443 427-32%3 5743 0054 389


EBITDA marginaalI pa 2018I pa 2017I pa 2016I pa 2015I pa 2014
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)8%10%7%11%12%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)6%9%8%11%11%
Trükiteenuste segment12%16%18%19%21%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil8%11%11%9%15%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna7%11%12%10%14%


MEEDIA SEGMENT

Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised portaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis, kuni detsembrini 2017 ajakirjade kirjastamist Leedus, kojukandeteenuse osutamist.

2017. aasta III kvartalis soetasime Läti digitaalse välireklaamimüügi ettevõtte ACM LV ja 2017. aasta IV kvartalis 100%-lise osaluse ettevõttes Adnet Media. 2018.a 1.juunil toimus ühisettevõtte Ajakirjade Kirjastus restruktureerimine. Peamiselt kuukirjade väljaandmine liikus Ekspress Meediasse ning nädalakirjade väljaandmine Õhtuleht Kirjastusse (endise nimega SL Õhtuleht). Samast kuupäevast loetakse Ajakirjade Kirjastus ja SL Õhtuleht ühinenuks ning kannab nüüd nime Õhtuleht Kirjastus. Ajakirjade Kirjastuse numbrites kajastub kuni mai lõpuni 2018 arvestatud tulud ja teenitud EBITDA. Ekspress Meediasse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud  kajastuvad juba 100% AS Ekspress Meedia numbrites. Õhtuleht Kirjastusse liikunud ajakirjade juunikuu tulud ja kulud kajastuvad vastavalt Õhtuleht Kirjastuse kasumiaruandes.

 Kontsernile kuuluvad uudiseportaalid

OmanikPortaalOmanikPortaal
Ekspress Meedia www.delfi.eeEkspress Meediawww.ekspress.ee
 rus.delfi.ee www.maaleht.ee
Delfi Lätiwww.delfi.lv www.epl.ee
 rus.delfi.lv  
Delfi Leeduwww.delfi.ltÕhtuleht Kirjastuswww.ohtuleht.ee
 ru.delfi.lt www.vecherka.ee


(tuhandetes EUR)MüügituluEBITDA
 II kv 2018II kv 2017Muutus %II kv 2018II kv 2017Muutus %
Ekspress Meedia5 4765 0658%416424-2%
  sh online reklaamitulu1 9461 9032%   
Delfi Läti1 0281 0072%14613111%
Delfi Leedu2 4972 4611%590645-8%
  sh online reklaamitulu2 4691 99324%   
Adnet1 003--57--
Hea Lugu1459060%(9)(10)5%
ACM LV45--(54)--
muud ettevõtted--5(1)657%
Segmendisisesed elimineerimised(304)(2) 00 
KOKKU tütarettevõtted9 8898 62115%1 1511 189-3%
Õhtuleht Kirjastus*1 4131 18120%103161-36%
Ajakirjade Kirjastus (kuni mai 2018)*8091 161-30%1553-72%
Express Post*516601-14%(105)(0)-29445%
Linna Ekraanid*14410142%382743%
Segmendisisesed elimineerimised(244)(256) 00 
KOKKU ühisettevõtted2 6382 789-5%51241-79%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna12 52711 41010%1 2021 430-16%


(tuhandetes EUR)MüügituluEBITDA
 I pa 2018I pa 2017Muutus %I pa 2018I pa 2017Muutus %
Ekspress Meedia10 3309 5608%549645-15%
  sh online reklaamitulu3 5533 4393%   
Delfi Läti1 8681 8620%133218-39%
Delfi Leedu4 5454 4442%7086962%
  sh online reklaamitulu4 4953 61124%   
Adnet1 927--105--
Hea Lugu30418663%(10)(15)29%
ACM LV88--(93)--
muud ettevõtted---5(1)508%
Segmendisisesed elimineerimised(644)(3) 00 
KOKKU tütarettevõtted18 41916 04915%1 3971 543-9%
Õhtuleht Kirjastus*2 5852 27813%172258-33%
Ajakirjade Kirjastus (kuni maini 2018)*1 8622 292-19%59137-57%
Express Post*1 0801 187-9%(180)(25)-608%
Linna Ekraanid*24017438%453915%
Segmendisisesed elimineerimised(497)(544) 00 
KOKKU ühisettevõtted5 2695 387-2%96408-77%
KOKKU segment proportsionaalselt konsolideerituna23 68821 43611%1 4921 951-24%

* Ühisettevõtete proportsionaalne osa


ONLINE MEEDIA

Eesti internetiväljaannete lugejate arv

Lõppenud kvartalis lansseeris Ekspress Meedia kõikidele ajakirjadele uue veebiväljundi: www.eestinaine.ee; www.tervispluss.ee; www.omamaitse.ee; www.kroonika.ee; www.annestiil.ee; www.perejakodu.ee. Uuendati ka Delfi IOS rakendust, toodi turule sisekujunduskanal www.dekor.ee venekeelsele lugejaskonnale. Edukatest kajastustest väärivad äramärkimist WRC etapid ja Anett Kontaveidi mängud. Õhtuleht Kirjastus lansseeris uued veebiväljundid: www.linnaleht.ee ja www.ohtulehtkirjastus.ee.

Läti internetiväljaannete lugejate arv

Delfi on stabiilselt kõige suurema kasutajaskonnaga uudisportaal Lätis. Lõppenud kvartalis teostati mitmeid suuri projekte, näit. Hiina teemaline erilehekülg, üldlaulu- ja tantsupeo kajastus. Käivitati hoki ja jalgpalli teemalised erileheküljed ning avati uuendatud videostuudio. Alates juunist on Lätis kasutusel uuendatud Gemiuse auditooriumiuuringu metoodika.

Leedu internetiväljaannete lugejate arv

Delfi.lt on Leedus jätkuvalt suurim ning ühiskonnas laia kõlapinnaga internetiportaal. 2018.a. I kvartalis lansseeriti DELFI innovatiivne lahendus “Hot spots”, interaktiivne kaart paikadest maailmas, mida uudised enam kajastavad https://www.delfi.lt/apps/taskai/, ning uuendati Delfi TVd https://www.delfi.lt/video/. Alates aprillist on Leedus kasutusel uuendatud Gemiuse auditooriumiuuringu metoodika. Sellega seoses oleme Leedu puhul lugejate arvu võrdluses võtnud alates aprillist aluseks keskmise kasutajate arvu päevas.


TRÜKIMEEDIA

Eesti ajalehtede tiraaž

Õhtuleht on jätkuvalt Eesti kõige suurem päevaleht. Traditsiooniliselt oli Maaleht Eesti suurim jaanuaris ja lõppenud aasta detsembris.


TRÜKITEENUSTE SEGMENT

Kontserni kõik trükiteenused on kontsentreerunud ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Meie trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 

(tuhandetes EUR)MüügituluEBITDA
 II kv 2018II kv 2017Muutus %II kv 2018II kv 2017Muutus %
Printall6 3556 1993%7831 024-24%


(tuhandetes EUR)MüügituluEBITDA
 I pa 2018I pa 2017Muutus %I pa 2018I pa 2017Muutus %
Printall12 57611 9665%1 4841 922-23%

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvelt. Hinnasurve on väga tugev Skandinaavias ja Eestis, sest ka teised Balti riigid pakuvad väga konkurentsivõimelisi teenuseid. Kaks aastat tagasi soetatud poognamasin on andnud võimaluse laiendada tootesortimenti väljaspool tavapärast ajakirjandussektorit. Samuti teeme aktiivset müügitööd väljaspool Põhjamaid. 


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)30.06.201831.12.2017
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid5951 073
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded10 5879 917
Ettevõtte tulumaksu nõuded1484
Varud3 6462 832
Käibevara kokku14 97513 827
Põhivara  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded1 2411 750
Edasilükkunud tulumaksu vara4747
Investeeringud ühisettevõtetesse 2 5042 372
Investeeringud sidusettevõtetesse  354354
Materiaalne põhivara12 07912 189
Immateriaalne põhivara46 26445 419
Põhivara kokku62 48862 130
VARAD KOKKU77 46475 957
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused74166
Võlad ja ettemaksed11 1778 095
Ettevõtte tulumaksu kohustused96111
Lühiajalised kohustused kokku11 3478 372
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised laenukohustused15 05415 091
Pikaajalised kohustused kokku15 05415 091
KOHUSTUSED KOKKU 26 40123 463
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus6768
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 6881 531
Jaotamata kasum17 17418 762
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku50 99652 426
OMAKAPITAL KOKKU 51 06252 494
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU77 46475 957

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)II kv 2018II kv 2017I pa 2018I pa 2017
Müügitulu15 30413 92329 32126 332
Müüdud toodangu kulu(12 027)(10 725)(23 591)(20 800)
Brutokasum 3 2783 1985 7315 532
Muud äritulud121270160448
Turunduskulud(718)(798)(1 485)(1 514)
Üldhalduskulud (1 766)(1 400)(3 582)(2 762)
Muud ärikulud(18)(18)(34)(42)
Ärikasum8971 2537901 661
Intressitulud445587114
Intressikulud(99)(99)(196)(208)
Muud finantstulud/(kulud)(15)(18)(34)(34)
Kokku finantstulud/(kulud)(70)(63)(142)(127)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt15214191210
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt0(21)0(23)
Kasum enne tulumaksustamist9791 3107401 721
Tulumaks(86)(89)(86)(90)
Aruandeperioodi  kasum8931 2216531 631
Aruandeperioodi  kasum, mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele 8941 2216541 631
Vähemusosalusele(1)0(1)0
Muu koondkasum 0000
Koondkasum kokku8931 2216531 631
Aruandeperioodi koondkasum, mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele8941 2216541 631
Vähemusosalusele(1)(1)0
Tava- ja lahustunud kasum aktsia kohta0,030,040,020,05


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)I pa 2018I pa 2017
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum7901 661
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus1 4581 357
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest(7)(3)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (274)80
Varude muutus(814)78
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 960(487)
Rahavood põhitegevusest2 1132 686
Makstud ettevõtte tulumaks(245)(231)
Makstud intressid(196)(208)
Rahavood äritegevusest kokku1 6722 247
Rahavood investeerimistegevusest  
Saadud intressid67102
Muude investeeringute ost(1 000)(35)
Põhivara soetamine(1 212)(814)
Põhivara müük2513
Antud laenud(476)(2 025)
Antud laenude tagasimaksed5741 028
Rahavood investeerimistegevusest kokku(2 022)(1 732)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud dividendid056
Tasutud kapitalirendi maksed(37)(35)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus(92)0
Saadud laenude tagasimaksed0(552)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(129)(531)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS(479)(15)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses1 0732 856
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus5952 842

  

Lisainformatsioon:

         Mari-Liis Rüütsalu
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 512 2591
         e-mail: mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

Manus


EG_II_kvartal_2018_EST.pdf